Finnfoam eristää Ramsinrannan

Seliö halusi panostaa erityisesti talojen sisäilman laatuun sekä talojen energiatehokkuuteen. Merkittävä palanen kokonaisuudessa on talojen eristys

Seliö halusi kivitalomaisesta massiivihirsitalosta energiatehokkaan ja pitkäikäisen talon. Tämä asetti erityisesti kallioon louhittavalle kellarille kovat vaatimukset eristyksen suhteen.

 

Finnfoam on kotimainen lämmöneriste, joka on suulakepuristettua polystyreeniä. Se soveltuu monipuolisesti lattioiden, kattojen ja seinien eristeeksi sekä erilaisiin lisälämmöneristyksiin. Routaeristeenä se kestää vuosikymmeniä kosteutta, jäätymistä ja suurtakin kuormitusta. Ramsinrannassa Finnfoam-eristeitä käytetään maassa anturassa, kellarinseinissä, lattioissa ja luonnollisesti routaeristeenä talon seinustoilla ja piha-alueilla.

 

Energiatehokaskoti on helppoa toteuttaa tiiviillä eristeellä järkevin rakennepaksuuksin.

 

Finnfoam tuo rakentamiseen uudenlaista helppoutta, nopeutta ja laatua vähemmillä työvaiheilla. Esimerkiksi eristys ja patolevy ovat samassa tuotteessa. Lisäksi Finnfoam-eristeen täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne varmistaa rakenteiden tiiviyden ja eristävyyden.

 

Eristeissä säästäminen voi olla väärä paikka aloittaa kustannusten nipistämistä. Esimerkiksi jos talon routaeristys pettää ja tulee routavaurioita niiden korjauskustannukset ovat helposti kymmeniä tuhansia euroja. Tällöin rakennusaikana muutaman sadan euron säästäminen kostautuu moni kymmenkertaisesti.

 

Seliön perheelle merkitsee paljon myös talon sisäilman laatu heti talon valmistuttua, mutta myös kymmenien vuosien päästä. Finnfoam on homeriskitön ja turvallinen eristysmateriaali, mistä kertoo myös Rakennustietosäätiö RTS:n myöntämä sisäilman paras päästöluokitus M1.

 

Finnfoamin eristysominaisuudet säilyvät vaativissakin olosuhteissa täysin muuttumattomana, sillä se ei ime vettä. Maassa Finnfoam ei ime vettä eikä painu kasaan. Hyvänä referenssi ovat junaratojen eristykset, joissa pienetkin routaheitot voivat olla kohtalokkaita. Finnfoam on toimittanut muun muassa VR:lle routaeristeet ja 30 vuoden ajan.
Asso Erävuoma, Finnfoam

”Rakennusprojektissa materiaalikustannukset ovat tänä päivänä kokonaiskustannuksista niin pieni osa että rakentaminen kannattaa aina toteuttaa laadukkailla materiaaleilla. Rakennuksen käyttöajaksi mitoitetaan useasti jo 50-100 vuotta. Tämän ajan kaikkien rakenteiden ja niiden osien tulisi toimia moitteettomasti. ”
www.finnfoam.fi